Photo: WSP
Photo: Staffan Eliasson
Photo: Sofia Ekberg
Photo: Staffan Eliasson
Photo: Staffan Eliasson
Illustration: Berg/C.F. Møller

Ylva Williams

VD
+46 702 227 834

Ylva Williams utsågs till VD på Stockholm Science City i september 2009. Ylva har en stark bakgrund inom life science och kommer senast från kommunikationsbyrån JKL, där hon ansvarade för frågor inom området. Innan dess var hon ansvarig för life science på Invest Sweden (tidigare Invest in Sweden Agency). Hon har också arbetat på KEBO Lab och VWR International. Ylva är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.