Du är här

Rapport om artificiell intelligens inom hälsa

Stockholm Science City (SSCi) publicerar idag en rapport med titeln Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science. Rapporten är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.  

Rapporten är framtagen för att ge en överblick över området och utgöra en utgångspunkt för SSCi:s strategiska arbete med att knyta samman aktörer inom AI-området i Stockholm. SSCi arbetar för att koppla forskning, vård, näringsliv och stadsutveckling i Stockholmsområdet med mål att stärka förutsättningarna att innovativa idéer ska utvecklas, förverkligas och nyttiggöras i regionen. En del i det arbetet är att uppmärksamma aktuella frågor och skapa mötesplatser som kan leda till gränsöverskridande samarbeten. 

Rapporten kommer att presenteras på SSCi:s och STINGs frukostseminarium Artificiell Intelligens inom hälsa - en datadriven revolution den 16 februari på H2 Health Hub.

Rapporten finns tillgänglig via länken nedan.