Vitartes bygger för morgondagens life science i Hagastaden

I oktober inleddes byggnationen av Vitartes projekt Scandinavian Life Science, två fastigheter för vård, forskning, utbildning och näringsliv i Hagastaden. Fastigheterna, Kv. Princeton och Kv. Patienten, ligger i Nya Karolinska Solnas direkta närhet på motsatt sida Eugeniavägen och uppgår till cirka 40 000 kvadratmeter. I ena fastigheten vet vi redan att det blir ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Nyfikenheten är stor på hela projektet och vi fick möjligheten att ställa några frågor till Steinar Stokke som är VD på Vitartes.

Hur kommer det sig att Vitartes intresserar sig för Hagastaden?
I Hagastaden växer norra Europas största life science-kluster fram. Som Sveriges ledande projektutvecklare inom life science-fastigheter känns det självklart för oss att vara här. I Hagastaden finns förutsättningar för avancerad sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv att samverka på ett sätt som tidigare inte ägt rum i Sverige, eller internationellt. Vår ambition är att skapa effektiva lokaler och miljöer som bidrar till Hagastadens attraktions- och innovationskraft.
 
Projektet heter Scandinavian Life Science, vad innebär projektet?
Projektet är Vitartes bidrag till utvecklingen av morgondagens life science i Hagastaden och i Sverige. Vi har ett tydligt syfte att utveckla projekt där fastigheten är hävstång och instrument för att möjliggöra och främja samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Samverkan mellan dessa aktörer kommer vara avgörande för att skapa en innovations- och attraktionskraft för Sverige som life science-land.
 
 
Ni har idag redan klart att S:t Eriks ögonsjukhus kommer att flytta in er fastighet, kommer det finnas utrymme för andra aktörer i dessa fastigheter och vad letar ni efter då?
I Kv. Patienten utvecklas ett Eye Center of Excellence där S:t Eriks Ögonsjukhus etablerar sig tillsammans med aktörer inom forskning, utbildning och näringsliv för att skapa världsledande ögonsjukvård. Det kommer finnas cirka 5 000 kvadratmeter tillgängliga för aktörer knutna till utvecklingen av ögonområdet.
 
Kv. Princeton erbjuder cirka 20 000 kvadratmeter uthyrbar yta, och vi har inlett diskussioner med flera potentiella hyresgäster. Vi eftersträvar en produktiv mix av hyresgäster där alla har en ambition att dela kunskap och erfarenheter och samverka. Man märker att intresset och behovet för lokaler i Hagastaden är stort. Det finns fortfarande möjlighet att hyra och vi vänder oss främst till organisationer och företag med koppling till life science och kan erbjuda både kontors- och laboratorielokaler.
 
 
När beräknas Scandinavian Life Science (Patienten/Princeton) stå färdigt?
Inflyttning beräknas till 2020.
 
Läs mer på www.vitartes.se. För frågor om Vitartes, projektet eller lediga lokaler, kontakta Viktor Heimer, marknadsansvarig på Vitartes, på viktor.heimer@vitartes.se eller +46 725 53 75 28.