Du är här

Mammo-AI

Verktyg för framtidens mammografi
Vi deltar med omvärldsbevakning och relationsbyggande insatser i projektet Mammo-AI, ett initiativ från Karolinska universitetssjukhuset för att utveckla ett beslutsstöd inom bröstcancerscreening baserat på artificiell intelligens. Projektet har som mål att öka kvalitet och likabehandling inom bröstcancerscreening och därigenom sänka dödligheten i bröstcancer. I projektet deltar representanter både från industri, universitet och sjukvård.

Trots att den mammografibaserade screeningen i Sverige har sänkt dödligheten för bröstcancer med cirka 30 procent sedan införandet så dör cirka 1500 personer årligen i landet på grund av denna cancerform. För att sänka dödligheten ytterligare behövs nya verktyg som kan höja kvaliteten och skapa likabehandling inom screeningverksamheten. Vi deltar nu i ett projekt som leds från Karolinska universitetssjukhuset med mål att bygga upp ett beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens och avancerad bildbehandling. Systemet kommer att analysera mammografibilder och fungera som stöd i arbetet både för röntgensjuksköterskor och läkare för att avgöra om kompletterande analyser behöver göras och hur bilder ska tolkas.

Projektet är finansierat av Vinnova och bygger på ett samarbete mellan bland andra Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Sectra AB och oss. Vi deltar genom att knyta kontakter och bygga upp relationer med externa företag och organisationer som är aktiva inom eller intresserade av området. Genom vår omvärldsbevakning bidrar vi även med affärsmässig utveckling och identifiering av synergier med liknande initiativ.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till Karolinska universitetssjukhuset.