Du är här

Where is life science heading in the future?

Symposium om hur nya tekniker inom life science påverkar forskning, vård, individ och samhälle
Stockholm Science City och Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse är initiativtagare till det årliga Engelsbergssymposiet ”Where is life science heading in the future?” som fokuserar på hur nya tekniker påverkar forskning, vård, individ och samhälle.

Symposiet samlar under våren ett 50-tal inbjudna deltagare från olika områden i samhället, bland annat forskare, näringslivsrepresentanter, beslutsfattare inom vården, investerare och forskningsfinansiärer. Fokus är hur forskningsframsteg inom life science påverkar vårt samhälle. Symposiet äger rum vid världsarvet Engelsbergs bruk norr om Stockholm. 

Årets symposium har temat Where is Life Science Heading in the Future: Technology driven science and healthcare - new opportunities and potential risks och äger rum den 9-10 maj.

Varje år sammanfattas årets presentationer och diskussioner i en rapport. En rapport från årets möte kommer att publiceras under hösten 2019.

2017: Where is Life Science Heading in the Future
2018: On gene technology and the role of the scientific community