Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Paul Beatus, Ph.D.

Affärsutvecklare
+46 762 569 953

Paul började vid Stockholm Science City i januari 2008. Paul har en medicinskvetenskaplig bakgrund från Karolinska Institutet och Queenslands universitet i Australien. Han har också entreprenöriell erfarenhet från egen konsultverksamhet inom bioteknik och biomedicin.