Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Råd

Stockholm Science City Foundation arbetar med ett råd för tvärvetenskap och ett råd för etableringsfrämjande och samverkan med näringsliv och akademi.

 

Rådet för tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingssamarbete

Från Styrelsen
 
Peter Elmlund, Ax:son Johnson Foundation
Professor Stefan Nordlund, Stockholms universitet
Jan Andersson, Stockholms läns landsting
 
Övriga ledamöter
 
Professor Marie Wahren-Herlenius, Karolinska Institutet
Professor Katja Grillner, KTH
Professor Gunnel Forsberg, Stockholms universitet
 

Rådet för etableringsfrämjande och samverkan med näringsliv och akademi  

Från styrelsen
 
Björn O. Nilsson, Ursus Innovation
Kristina Tidestav, Solna stad
David Johansson, Humlegården Fastigheter
 
Övriga ledamöter
 
Ylva Williams, Stockholm Science City Foundation
Per Lek, Stockholm Science City Foundation
Johan Ljung, Akademiska Hus
Ulf Janzon, MSD
Thomas Olin, Kancera
Carl Morath, Business Sweden
Ylva Hultman-Erlandsson, Stockholm Business Region Development
Anna Sandström, AstraZeneca
Johan Christenson, HealthCap