Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Så här jobbar vi

Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden är en hjälpsam och handlingskraftig expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt inom hälsa. Stiftelsen har det övergripande uppdraget att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom att verka för att områdena Hagastaden, Albano och Kräftriket nyttjas för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Stiftelsens arbete fokuserar på att förstärka den attraktiva miljön för life science i stadsdelen Hagastaden, genom att:

  • skapa förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten mellan universiteten
  • stimulera och medverka till en ökad samverkan mellan näringsliv, hälso- och sjukvård samt universitet
  • industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras

Stiftelsen arrangerar seminarier och organiserar möten mellan aktörer från life science-industrin och akademin samt fungerar som en länk mellan hälso- och sjukvård, industri och akademi. Arbetet genomförs i samverkan med övriga intressenter och aktörer som arbetar med Hagastadens utveckling.

Våra finansiärer är tre ledande universitet i Stockholm - Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet - samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting.

Mer information

www.hagastaden.se Här kan du läsa mer om utvecklingen av Stockholms nya innerstadsdel

www.stockholm-life.se Håll dig uppdaterad kring vad som händer inom life science i Stockholm - seminarier, aktuella utlysningar, företagskarta och mycket mer

www.toolsofscience.se Hitta företag och corefaciliteter som erbjuder forskningstjänster inom life science

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar som rör etableringar i Hagastaden, områdets utveckling som life science-arena eller aktuell information om Stockholm Life.