Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Styrelse

Styrelseordförande

Björn O. Nilsson
Assoc. Prof. VD, Ursus Innovation AB

Styrelsemedlemmar från universitet

Karin Dahlman-Wright
Prorektor och professor, Karolinska Institutet

Stefan Nordlund
Professor, Stockholms universitet

Mathias Uhlén
Professor, Kungliga Tekniska högskolan

Mikael Östling
Prorektor och professor, Kungliga Tekniska högskolan

Åsa Borin
Planeringschef, Stockholms universitet

Mats Wahlgren
Professor, Karolinska Institutet

Styrelsemedlemmar från offentlig sektor

Ingela Lindh
Stadsdirektör, Stockholms stad

Kristina Tidestav
Stadsdirektör, Solna stad

Jan Andersson
Direktör Forskning och innovation, Stockholms läns landsting

Anne Rundquist
Direktör Juridik och upphandling, chefsjurist, Stockholms läns landsting

Styrelsemedlemmar från privat näringsliv

Peter Elmlund
Projektledare, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse

Ingrid Leffler
Museichef, Spritmuseum

David Johansson, Adjungerad
Ordförande i Hagastadens Fastighetsägarförening, Fastighetschef Humlegården Fastigheter