Du är här

27 april: Brown Bag Lunch Talks @ MSD: Tidig diagnos - för livets skull

torsdag, 27 april, 2017 - 11:30 till 13:00

Hur kan lungcancer upptäckas tidigare, vården förbättras och fler patienter räddas? Under Brown Bag Lunch Talks @ MSD den 27 april kommenterar Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström innehållet i årets Cancerfondsrapport och adresserar vårdens nationella utmaningar. Kom och lyssna till ett samtal där cancervårdens problem och möjligheter diskuteras tillsammans med representanter från politiken, Regionala Cancer Centra (RCC) och företrädare för patientgruppen. 

Medverkande:

  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
  • Tommy Björk, ordförande Lungcancerförbundet Stödet
  • Arja Leppänen, processledare, RCC
  • Cecilia Widegren, riksdagsledamot, (M)
  • Karin Rågsjö, riksdagsledamot, (V)
  • Martin Sandelin, specialist lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

När: 27 april, kl. 11.30-13.00
Var: MSD, Gävlegatan 22, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här >>