Du är här

Artificiell Intelligens inom hälsa - en datadriven revolution. Seminarium #2

onsdag, 10 maj, 2017 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att belysa området och visa på vad det kan innebära för din verksamhet.

Det har skett en mycket stor utveckling inom AI-området de senaste åren. Det beror på en snabbt ökande tillgång på information i digitalt format, tekniska framsteg inom så kallad deep learning och machine learning samt plattformar som tillgängliggör tekniken. Detta skapar nya möjligheter inom allt från läkemedelsutveckling och cancerforskning till beslutsstöd och kliniska studier. I denna seminarieserie kommer du att få höra mer om detta genom inspirerande presentationer och diskussioner samt få praktiska tips för hur du kan använda AI i din verksamhet.
 
Den 10 maj arrangerar vi det andra seminariet i serien där vi kommer att titta närmare på hur det går att arbeta med befintliga AI-tekniker och plattformar vid utveckling av lösningar och produkter inom hälsoområdet. Bland annat kommer Christian Guttmann från Healthihabits och Karolinska Institutet att berätta om vilka möjligheter det finns gällande användning av befintliga trdjepartslösningar i sin egen produktutveckling. Elena Fersman från Ericsson kommer och berättar om Ericssons satsningar in AI-området och deras plattformslösningar. Dessutom kommer Mattias Nilsson Benfatto från Optolexia och Henrik Norström från Brighter och berättar om sina verksamheter. Moderator är Ayesha Quraishi. 
 
Genom att klicka på dokumentet nedan så kan du ta del av den rapport som Stockholm Science City har tagit fram om AI inom hälsoområdet och som ligger till grund för seminarieserien.
 
Tid: 10 maj 2017, 08:30-10.00 (frukost från 08:00)
Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45 Stockholm
 
Möjlighet till anmälan är nu stängd. Eventuell avanmälan görs till johan.gomezdelatorre@ssci.se alternativt genom den bokningslänk du fått via e-post vid registrering.
 

Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig. 

Välkommen!