Du är här

Brown Bag Lunch - Genforskningens möjligheter - vill vi veta allt vi kan ta reda på?

torsdag, 12 maj, 2016 - 11:30 till 13:00

Hälsa möter IT - Hagastaden möter Kista. Vi tror att utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård bäst möts i skärningspunkten mellan två kunskapsintensiva och livsnödvändiga branscher; Hälsa och IT. För att verkligen sätta patienten i centrum utgår vi från användarperspektivet och hittar lösningar tillsammans. Vi bjuder på lunchen, tillsammans tar vi fram konkreta idéer!

Program:
Svetlana Bajalica Lagercrantz, överläkare och dovent, Karolinska universitetssjukhuset
- Genforskningens möjligheter i cancervården
 
David Mothander, samhällspolitiska frågor, Google
- Personlig integritet – hot eller möjlighet?
 
Diskussion i skärningen mellan IT och Hälsa.
 
Anmäl dig till: magnus.lejelov@merck.com.
 
Välkomna!
 
Seminariet arrangeras av MSD och Swedish ICT