Du är här

Days of Molecular Medicine 2015

torsdag, 7 maj, 2015 - 09:00 till fredag, 8 maj, 2015 - 17:00

Patienter och allmänhet är numera med och finansierar forskning på ett helt annat sätt än tidigare och nya former av samarbeten växer fram mellan universitet, sjukvård, industri, patienter och välgörenhetsorganisationer. Forskare kommer närmare patienten med nya tekniker som utvecklats för att studera sjukdomar och redan nu växer nya behandlingar mot sjukdomar fram baserade på de nya sätten att arbeta. Under en konferens vid Karolinska Institutet möts patient- och organisationsföreträdare, forskare och industrin för att diskutera framgångsrecepten.

När: 7-8 maj, 2015
Var: Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet, Campus Solna
 
Traditionellt har finansiering av forskning på universiteten skett genom statsanslag och när forskare hittat en lovande mekanism eller substans har läkemedelsindustrin kommit in och tagit över utvecklingen till en ny behandling. Men detta förändras nu mycket snabbt. De stora läkemedelsföretagen drar ner på egen forskning och söker samarbeten direkt med akademin på tidigare stadier i läkemedelsforskningen. Patienter eller anhöriga till sjuka som inte vill vänta på nya mediciner tar i allt större utsträckning saken i egna händer och startar egna fonder eller insamlingsstiftelser. Organisationer som arbetar med välgörenhet får också allt större inflytande i forskning i takt med att allmänheten vill ge fler och större donationer till forskning. Sammantaget leder detta till helt nya partnerskap i forskning mellan universiteten, patientföreträdare och aktivister, läkemedels- och medicintekniska industrier och inte minst sjukvården där patienterna tas omhand. 

Days of Molecular Medicine 2015 konferens webbplats >>