Du är här

Framtidens hälsa – vård, medicinteknisk industri och forskning i nyskapande samarbeten

tisdag, 14 juni, 2016 - 14:00 till 17:00

Akademiska sjukhuset i Uppsala bjuder tillsammans med STUNS in till en eftermiddag med fokus på samarbeten och patientnära utveckling av medicinsk teknik under European MedTech Week den 13–17 juni 2016.

Seminariet i Uppsala äger rum den 14 juni, 14.00 – 17.00 och vänder sig till dig som är företagare, forskare, politiker och chefstjänstemän med anknytning till hälso- och sjukvård eller dig som jobbar som läkare eller sjuksköterska.
 
Program
Medtech Week – samverkan och innovation för framtidens medicinteknik
Anna Lefevre Skjöldebrands, vd Swedish Medtech
 
Framtidens medicinteknik, framtidens vård
Uppsala centrum för medicinsk teknik – om den nya storsatsningen och samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och fakulteterna för Teknik och naturvetenskap och Medicin och farmaci vid Uppsala universitet. 
Fredrik Nikolajeff, Uppsala universitet
 
Innovation Akademiska – en medicinteknisk testbädd nära vården           
Erfarenheter av vårdnära samarbeten med SME och utvecklingsprojekt vid Akademiska sjukhuset. Möjligheter och hinder för att korta ledtiderna till införande av ny medicinsk teknik.
Annika Remaeus, Innovation Akademiska
 
Så jobbar vi ihop med vården…
Microsoft, Elekta och Telia berättar om sina utvecklingssamarbeten med Uppsala läns landsting.
 
Cosmic – ett enhetligt journalsystem med mervärde för patienten         
Vad är unikt med Cosmic?
Benny Eklund, Uppsala läns landsting
 
Hur skapar vi patientvärde med vårddata i realtid?
Morten Kildahl, Akademiska sjukhuset
 
Vad har samarbetet betytt för företaget?
Repr. Cambio
 
Tid: 14 juni, kl. 14.00 -17.00, efter seminariet ges tillfälle till nätverkande och mingel
Plats: Häggsalen, 10132, Ångströmlaboratoriet, Polacksbacken, Uppsala
 
 

www.stuns.se/european-medtech-week-2016