Du är här

Frukostseminarium: Artificiell Intelligens inom hälsa - en datadriven revolution

torsdag, 16 februari, 2017 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att belysa området och visa på vad det kan innebära för din verksamhet. 

Vid det första tillfället den 16 februari kommer vi att titta närmare på vad AI är och varför det av många anses som det absolut hetaste just nu. I samband med det kommer Henrik Ahlén att presentera en rapport om AI inom sjukvård och life science som han har tagit fram på uppdrag av Stockholm Science City. Daniel Gillblad från RISE kommer och diskuterar AI som fenomen och dess möjligheter. Dessutom kommer Coala Life och AIfloo, två life science-företag som baserar sina produkter på AI, att berätta om sina verksamheter. Linda Swirtun från Vinnova kommer även att delta och informera om deras utlysning som ger stöd till utveckling av beslutsstöd baserade på AI.
 
Det har skett en mycket stor utveckling inom AI de senaste åren. Det beror på en snabbt ökande tillgång på information i digitalt format, tekniska framsteg inom så kallad deep learning och machine learning samt plattformar som tillgängliggör tekniken. Detta skapar nya möjligheter inom allt från läkemedelsutveckling och cancerforskning till beslutsstöd och kliniska studier. I denna seminarieserie kommer du att få höra mer om detta genom inspirerande presentationer och diskussioner samt få praktiska tips för hur du kan använda AI i din verksamhet.
 
Välkommen!
 
Tid: 16 februari 2017, 08:30-10.00 (frukost från 08:00)
Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45 Stockholm
 
Möjlighet till anmälan är nu stängd eftersom vi har nått max antal för personer som ryms i lokalen. Hör av dig till johan.gomezdelatorre@ssci.se om du vill skriva upp dig på reservlistan. 
 
Eventuell avanmälan görs till johan.gomezdelatorre@ssci.se alternativt genom den bokningslänk du får via e-post vid registrering.