Du är här

Frukostseminarium: Nobel Center – en magnet för forskare

tisdag, 25 november, 2014 - 07:45 till 09:00

Välkommen på ett frukostseminarium där Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen, och Lars Anell ordförande för Vetenskapsrådet och styrelseledamot i Nobelhuset AB, berättar om tankarna kring Nobel Centers vetenskapliga program. 

Alfred Nobels vision var att dela ut priser till dem ge som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”. Det har hittills saknats en mötesplats i Nobels anda, en plats som tar tillvara Nobelpriset fantastiska möjligheter. Med priset som bas finns en outnyttjad potential att attrahera världens främsta forskare och tänkare inom olika ämnesområden till Stockholm.
 
I Nobel Center får vi möjlighet att samla ledande forskare i program som kan bidra till vetenskapliga genombrott inom angelägna områden. Svenska forskare får möjlighet till energiinjektioner genom möten med de främsta i världen. Hur tar Nobel Center tillvara dessa möjligheter på bästa sätt?
 
Tid: 25 november 2014, kl. 08.00-09.00 (frukost serveras från 07.45)

Plats: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, plan 24 (ta hissen till plan 23)


 
Nobel Center ska uppföras på Blasieholmen, på en fantastisk plats i Stockholms centrala vattenrum. Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser kommer att ligga till grund för centrets utställningar, programverksamhet och medieproduktioner. Nobel Center ska bli en tillgänglig och angelägen mötesplats som stimulerar nyfikenhet och kreativitet. Stockholms stad kommer att bjuda in till detaljplane-samråd vintern 2015 och om allt går enligt planerna kan Nobel Center stå klart vid årsskiftet 2018/2019.
 
Vi behöver din anmälan senast den 14 november då antalet platser är begränsat.

 Seminariet är nu fullsatt och anmälan stängd.
 
Våra frukostseminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show-avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig. Avanmälan görs till anna.frejd@ssci.se.