Du är här

The Future of Swedish & Danish Life Science 2016

torsdag, 31 mars, 2016 - 09:00 till 18:00

Hur kan vi effektivisera det nordiska ekosystemet inom life science?

Hur gör vi initiera gränsöverskridande partnerskap mellan pharma, biobanker och hälso- och sjukvård ? Vilka roller har kliniker och hälsoorganisationer, akademi och industri för att förverkliga detta? Det behövs en inventering för att skapa en gemensam syn på hur kan utvecklas en trippel - helix strategi som leder till innovativa processer och individanpassade lösningar. Hur kan vi få ett närmare samarbete mellan svensk och dansk life science? Hur kan Norden nå sin fulla potential att vara excellent inom innovation genom den infrastruktur för världsledande forskning och enastående talanger vi har?
 

När: 13 mars, 2016
Var: Medicon Village, Lund
Hur: mer information och registrering >>