Du är här

Hög tid för Sverige att eliminera hepatit C

onsdag, 31 januari, 2018 - 11:30 till 13:00

I december fattade TLV flera förmånsbeslut och NT-rådet en rekommendation som tillsammans innebär att alla med kronisk hepatit C nu erbjuds behandling. Sverige är därmed ännu ett steg på vägen mot att eliminera hepatit C, helt i linje med Sveriges/WHOs strävan att radikalt minska antalet som smittas av hepatit C fram till år 2030 – endast 12 år bort. Det är därför hög tid för en nationell svensk samordning för att accelerera arbetet med att eliminera hepatit C. Det finns ingen anledning att vänta.

Stephan Stenmark, infektions- & smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, initiativtagare till samordning av hepatit C-Sverige
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården
Joakim Söderberg är COO och grundare, Health Solutions, svensk digital export med framgångar inom UK

Höga kostnader och behovet att prioritera de allvarligast sjuka har tidigare gjort att läkemedlen enbart rekommenderats till vissa patientgrupper men nu kan alla erbjudas behandling. Det innebär nya utmaningar, inte minst att hitta alla smittade individer. Men också att öka kapaciteten i Hepatit C-vården.

I Storbritannien används ett svenskt digitalt beslutstöd integrerat i vårdkedjan för att stötta behandlingen, vad kan vi lära från det?

Brown Bag Lunch Talks @MSD i samarbete med RISE
Den 31 januari kl 11.30-13.00
Välkommen till Gävlegatan 22, 4 tr i Hagastaden/Stockholm. Anmäl dig här >>

Vi bjuder på lunchen, tillsammans tar vi fram konkreta idéer.

Du kan också följa diskussionen på Twitter via #msdbrownbag samt se livesändningen!

Om Brown Bag Lunch Talks @ MSD i samarbete med RISE
Vi tror att utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård bäst möts i dialog och samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning, industri och politik. Välkommen att vara med i debatten under våra Brown Bag Lunch Talks och diskutera aktuella ämnen i gränslandet mellan hälsa,
vård och teknik.

Läs mer om MSD och RISE Research Institute of Sweden