Du är här

HIP-Forum

onsdag, 12 oktober, 2016 - 09:00 till 15:00

Välkommen till nästa HIP-Forum! Nu är vi igång med HIP-Forum som startade 14 september och vänder sig till dig som tidigare eller ny intressent. HIP.se ger små som stora aktörer tillgång till kvalitetssäkrad kod, vilket möjliggör att företag/organisationer snabbt kan ta fram nya lösningar inom e-hälsaområdet till en bråkdel av vad det annars skulle ha kostat. Vid HIP-Forum kan entreprenörer och andra innovationsaktörer ta del av information om HIP SDK (hip.se), delta i workshops, ta hjälp av experter inom området samt få enskild konsultation.

Målgrupp är aktörer som idag planerar eller håller på att ta utveckla nya e-tjänster och ser HIP SDK som en möjlighet för att snabba på och underlätta utvecklingen. Fokus på dessa mötesforum är att på ett konkret sätt informera om möjligheterna med hip.se och att finna lösningar på just din organisations behov. Det innebär att delar av agendan kommer att vara mer tekniskt inriktad. 
 
Mötena hålls regelbundet och är indelade i olika block för att kunna tillgodose den fas ni befinner er i. Ni kan anmäla er till enskilda block, flera block och flera möten. Inför varje möte kommer en separat agenda för att underlätta.  
 
Frekvens - Efter första mötet har vi justerat lite i upplägget så att HIP-Forum med gemensamt förmiddagspass hålls ca en gång i månaden. Däremellan finns även möjlighet att boka enskilda konsultationer på onsdagar varannan vecka.
 
Platsen - Detta andra tillfälle äger rum hos H2 Health HubHälsingegatan 45, Stockholm. H2 Health Hub är en mötesplats & co-working space mitt i det expanderande life science-klustret i Hagastaden, där start-ups och etablerade företag inom vård, hälsa och läkemedel möte företag inom teknik och digital utveckling. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för bättre hälsa. 
 
Agenda
Block 1
Kl 09.00-09.15 - Välkomna
Kl 09.15-10.00 - Teknisk introduktion till HIP: vad är HIP, hur använder man, demo 
Kl 10.00-11.00 - Fördjupning: typiska behov som HIP kan stödja samt tillämpningsexempel avseende funktionerna i Patient Care Connector (PCC)
Kl 11.00-11.50 - Inera: Nationella tjänsteplattformen, anslutning och certifiering
Kl 11.50-12.00 - Summering: Vad innebär det här för oss, vad veta mer om
 
Block 2
Kl 13.00-15.00 - Boka experten - möjlighet till enskild konsultation
 
Anmälan görs separat till block 1 (fm) resp. enskild konsultation (em) senast 7/10 genom att meddela namn, organisation, mail, vilket/vilka block ni önskar delta i till Malin Domeij på anmalan@hip.se. Vi har ca 30 platser till block 1 och kan boka in 2-3 projekt för enskild konsultation i block 2. Vi kontaktar er för att bestämma tid för konsultation. 
 
Se bifogad inbjudan för mer information. 
 
Varmt välkomna!
 
Patrik Hansson, ansvarig HIP-Forum 
Nina Sellberg, CEO KI Information AB