Du är här

Informationsmöte om Horizon 2020 på Karolinska Institutet

tisdag, 18 november, 2014 - 13:00 till 17:00

Horizon 2020 är världens största forskning och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horizon 2020 består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. VINNOVA, Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet välkomnar dig till ett informationsmöte om det nya ramprogrammet.

Är du forskare och vill veta mer om möjligheterna i de mer forskningsintensiva bottom-up delar av Horizon 2020? Under detta möte kommer det att finnas en översikt över Horizon 2020, följt av detaljerad information om Spetskompetensdelen "Excellent Science" av programmet; Europeiska forskningsrådet, Marie Sklodowska-Curie-åtgärderna, framtida och ny teknik och forskningsinfrastruktur.
 
Datum: 18 nov 2014, 13:00-17:00 
Plats: Erling-Persson, Aula Medica, Nobels väg 6, KI Solna 
Anmälan senast: 12 november 2014
 
Informationsmötet vänder sig speciellt till dig som är forskare vid universitet och forskningsinstitut, som har för avsikt att gå mer på djupet i delen Spetskompetens. Denna del av Horisont 2020 syftar till att stärka EU:s position som världsledande inom forskning, dra till sig de skarpaste hjärnorna och hjälpa våra forskare att samarbeta och dela idéer över EU-ländernas gränser. 
 
Presentationerna kommer att ges av nationella kontaktpersoner Vetenskapsrådet och VINNOVA. Det kommer även att finnas möjligheter till nätverkande och mer informella diskussioner med de nationella kontaktpersonerna under kaffepausen. Mötet hålls på engelska.
 
Program, mer information och anmälan hittar du på vinnova.se