Du är här

Informationsmöte om Strategiska Innovationsområdet (SIO) Folksjukdomar - SWElife

tisdag, 10 februari, 2015 - 11:30 till 13:00

Informationsmötet vänder sig till dig som är verksam inom forskning, hälso- och sjukvård, innovation, entreprenörskap eller näringsliv och arbetar med folksjukdomarna diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, tumörsjukdomar, demenssjukdomar, psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, astma, allergier och lungsjukdomen KOL. 

SIO Folksjukdomar är ett program som stöds av VINNOVA och syftar till att sammanföra forskning, hälso- och sjukvård, samt företag för att skapa och utveckla nya möjligheter att ta sig an de stora folksjukdomarna med slutmålet att leverera ökad hälsa och tillväxt.
 
När: 10 februari, 2015 kl 11:30-13:00 
Var: Föreläsartorget BZ, Berzelius väg 3 KI Solna (vid universitetsbiblioteket, hitta dit)
 
Presenteras av: Peter Nordström, Program Director, SWElife, Lunds Universitet 
 
Vi bjuder på lunchmackor - så långt lagret räcker!
 
I Sverige finns goda förutsättningar för att skapa internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar för att möta de globala utmaningarna inom hälsoområdet. Emellertid har dessa fördelar varit bristfälligt utnyttjade och inte omvandlats till att skapa en internationellt ledande position inom hälso- och sjukvård.
 
Aktörer inom SIO Folksjukdomar inkluderar life science-branschen i Sverige (bioteknik, medicinteknik, pharma), hälso- och sjukvården, akademi och andra forskningsorganisationer, samt innovationsstödjande system. Industri, akademi och hälso- och sjukvård har tagit aktiv del i att identifiera de utmaningar som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en ökad tillväxt inom hela life science sektorn i Sverige.
 
Folksjukdomar valdes som ett fokusområde eftersom; (A) en solid forskningsbas gör folksjukdomar till ett svenskt område med betydande styrka; (B) kroniska folksjukdomar innebär stora ekonomiska och globala sjukvårdsutmaningar för samhället; och (C) området utgör betydande affärsmöjligheter för life science-industrin i Sverige och utomlands.
 
Initiativ som föreslås i SIO Folksjukdomar kommer att utvärderas kontinuerligt för att möjliggöra val av insatser som kan genomföras på andra områden. SIO Folksjukdomar involverar alla stadier från idé-generering och innovation genom utvecklingsprocesser för implementering i hälso- och sjukvården. Projekt/företag som avser att utveckla nya sätt att förebygga, diagnostisera, övervaka eller behandla patienter med kroniska sjukdomar kan dra nytta av programmet.
 
 
Välkomna!
 
SWElife och KI:s Innovationskontor