Du är här

Kurs: Biobanker som resurs för biomedicinsk forskning

måndag, 18 april, 2016 - 09:00 till fredag, 22 april, 2016 - 17:00

Kursen ger dig nya insikter om värdet av biobanker och hur man använder dessa. Kursen kommer att innehålla föreläsningar om hälsoregister, storskaliga omics-analyser och några av de nya och kraftfulla IT-verktyg som finns för att koppla ihop sådana datakällor. Kursen ges vid Karolinska Institutet i Stockholm den 18-22 april 2016.

Kursinnehåll
Deltagarna kommer att få kunskap om: 
- Värdet av biobanker i nationella och internationella samarbetsprojekt.
- Behovet av standardisering och vikten av att säkerställa kvalitet i alla steg från nålen till frys.
- Grundläggande principer för vanliga och avancerade molekylära tekniker för provanalys
- Behovet av en säker IT-struktur för att säkerställa integriteten hos provgivare med full spårbarhet av prover och data.
- Publik forskning och informationsflöde tillbaka till vården
- De juridiska och etiska ramen för biomedicinsk forskning på mänskliga prover
 
Kursupplägg
- Föreläsningar & gruppdiskussioner 
- Externa besök 
- Presentation (= examination) 
 
Samtliga detagare måste delta i alla schemalagda delar av kursen: föreläsningar, externa besök och presentation / examination. Kursen examineras genom att studenten ger en presentation av kursen, antingen av en predefinierad biobanksstudie eller ett exempel från egen forskning.
 
Målgrupp
Forskare och yrkesverksamma inom vård, universitet och industri med intresse för biobanker. 
 
Kursledning 
Gunnel Tybring, kursledare, PhD, docent 
Mark Divers, PhD, Director, KI biobank 
Joakim Galli, PhD, Uppsala universitet & SciLifeLaboratory 
Ulla Rudsander, PhD, BBMRI.se
 
Vill du delta?
Kontakta kristoffer.mortsjo@ki.se för mer information om kursen.