Du är här

Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl.

torsdag, 3 december, 2015 - 08:00 till fredag, 4 december, 2015 - 17:00

Har du erfarenhet av arbete med kliniska prövningar, men är ny inför uppgiften att monitorera? Denna kurs har fokus på prövarinitierade studier.

Enligt regelverken för kliniska läkemedelsprövningar ansvarar sponsor för att varje studie kvalitetskontrolleras av en oberoende monitor. Detta gäller även prövarinitierade studier, då prövaren också är sponsor. Under kursen går vi igenom hur du som monitor förbereder, startar upp, monitorerar samt avslutar en prövarinitierad studie.

Mer information och anmälan>>