Du är här

Seminarium: Tillgänglig vård med digitala lösningar

fredag, 30 september, 2016 - 09:30 till 13:00

Mälardalsrådet vill tillsammans med Stockholm Science City Foundation bjuda in till ett seminarium om innovationer i vården med ny teknik. Hur kan vi främja tillgänglig och jämlik vård med hjälp av digitala lösningar?

Seminariet fokuserar på hur det går att använda och utveckla innovationer som redan finns inom vården, och ge deltagarna inspiration, kunskap och mod att hitta nya lösningar för vård och omsorg i Stockholm-Mälarregionen.
 
Kraven på vård och omsorg förändras i samma snabba takt som demografin. Hur kan kommuner och landsting utveckla sin verksamhet för att möta förändrade behov, och nyttja digitala lösningar för en mer effektiv service för både mottagare och personal. Hur säkerställer vi en tillgänglig och jämlik vård?
 
Bland talarna finns Daan Dohmen, VD på Nederländska FocusCura, som berättar om hur de utvecklar digital omsorg under rubriken “The global health community – the future is here” . Tomas Molén, strateg för Vård på distans, berättar om sina erfarenheter från att utveckla system för “Vård på distans för en jämlikare vård” åt Västerbottens läns landsting. Anne-Lie Söderlund, beställarchef från Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, kommer att presentera hur arbetet organiseras och ge exempel på lösningar, likt TioHundra, för en sammanhållen vårdkedja i kommunen.
 
Hur kan vi främja tillgänglig och jämlik vård med hjälp av digitala lösningar? 
 
Perspektiv från svenska företagen MedHelp och Diabetes Tools presenteras, vad är deras erfarenhet av det offentliga och hur kan ett förbättrat samarbete skapas? Vi frågar även politiken om vikten av innovativ vård, förutsättningar och farhågor. Marie Louise Forsberg- Fransson (S) Region Örebro län; Susanne Nordling (MP) Stockholms läns landsting; och Birgitta Andersson (C) Landstinget Västmanland diskuterar framtida behov och vad politiken kan göra.
 
H2 Health Hub - företag ställer ut och presenterar sina innovationer
 
På H2 samlas nationella och internationella innovatörer för att skapa och samarbeta. Mellan 11.45 – 13.00 bjuder vi på lunch och då kommer även företag att ställa ut och presentera några av sina pågående arbeten och produkter. Du möter bland annat Werlabs, Qinematic, Visuecare och Diabetes Tools.
 
När: fredag 30 september, kl 10:00-13:00, inkl. lunch. Registrering och kaffe från kl. 09:30
Var: H2, Hälsingegatan 45, Hagastaden, Stockholm.