Du är här

Seminarium: Vilken roll spelar NKS-projektet för framtida forskningsgenombrott och utvecklingen av svensk life science?

fredag, 16 december, 2016 - 13:15 till 15:45

Välkommen på seminarium den 16 december. Nya Karolinska Solna-projektet resulterar i att Karolinska Universitetssjukhuset får helt nya byggnader i Solna. Det nybyggda universitetssjukhuset skapas mitt i ett unikt life science-kluster där innovationskraften är under stor utveckling. Vilken betydelse har projektet Nya Karolinska Solna för framtida forskningsgenombrott och innovationer? Och för utvecklingen av svensk life science? Hur kan det bidra till att framtidens patienter får snabbare diagnos och behandling?

Programpunkter och medverkande:

Ökad samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård samt industri. Peter Carpelan, forskningslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Visionen för länet, forskning, utbildning och life science i hela Stockholms län. Jan Andersson, forskning- och innovationsdirektör, Stockholms läns landsting.

Nya Karolinska Solnas betydelse i ett levande Life Science-kluster. Ylva Williams, VD, Stockholms Science City och Paul Beatus, VD, H2 Health Hub.

Framtidens forskning på Nya Karolinska Solna. Jan-Inge Henter, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset och Maria Eriksdotter, professor, prefekt, ledamot FoUU-kommittén, Karolinska Institutet.

Forskningssamarbete som tar avancerad sjukvård in i framtiden. Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet.

Nu skapar vi framtidens vård, forskning och utbildning. Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset; Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor, Karolinska Institutet. 

 
Tid: Fredagen den 16 december 2016 kl. 13:15–14:45. Vi bjuder på fika och mingel efter seminariet.
 
Plats: Rolf Luft auditorium, Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, entréplan L1:00. Se karta
 
Rundvandring (OBS! - fullbokad. Väntelista finns.)
Möjlighet finns att delta i rundvandring på byggarbetsplatsen efter seminariet. Vi visar den del av sjukhusbyggnaden som färdigställs i oktober 2017. Du får t.ex. se vårdrum, operationssalar och den nya entréhallen. Rundvandringen pågår 15:00-16:00. Begränsat antal platser.
 
Anmälan
Senast den 9 december till: kontakta.nks@sll.se. Begränsat antal platser. Ange om du vill skriva upp dig på väntelistan för byggarbetsplatsbesök i din anmälan.
 
Seminariet arrangeras av Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Skanska och Karolinska Institutet.