Du är här

Solna Frukostbricka: Det bubblar i Hagastaden!

fredag, 23 oktober, 2015 - 07:30 till 09:15

Det bubblar i Hagastaden! 2025 kommer Hagastaden att ha sammanfört Solna och Stockholm i en stadsdel bestående av lärosäten, forskningsinstitut, sjukhus, företag, bostäder, kultur, service och fritidsaktiviteter. 

Byggnad efter byggnad färdigställs nu i en snabb takt i den växande stadsdelen. Men vad finns i dem? Vilka verkar här? Vilka spännande och innovativa idéer föds här varje dag? Vilka möjligheter innebär detta för företagare? På Solna Frukostbricka lyssnar vi till de som verkar i området. Vi får också höra om det senaste i stadsutvecklingen.
 
Program:
Alexander von Gabain, vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet på Karolinska Institutet, berättar om KI:s satsning på att knyta samman världsledande forskning med innovationer och entreprenörskap och hur KI önskar utveckla detta i samverkan med näringslivet. 
 
Märit Johansson, VD Karolinska Institutet Science Park, berättar om vad KI Science park är och hur en plats i parken kan öppna för affärer och samarbeten.
 
Kristina Tidestav, stadsdirektör Solna stad, berättar om det nyligen lanserade planprogrammet för Norra Hagastaden. 
 
Johan Ljung, fastighetschef Akademiska Hus, berättar om utvecklingen av framtidens Campus Solna. Möjligheter för Forskning Utbildning, Näringsliv och Vård.
 
Rune Fransson, direktör infrastruktur Karolinska Institutet, har varit med från start i utvecklingen av Aula Medica och berättar om den fantastiska byggnaden.