Du är här

Standarder som verktyg för innovation, utveckling och kvalitetsuppföljning inom life science

torsdag, 19 september, 2019 - 09:00 till 12:00

Välkommen till ett halvdagsseminarium om standarder och standardisering ur ett internationellt perspektiv som fokuserar på medicinteknik, laboratoriemedicin, bioteknologi, hälsoinformatik, innovationsledning och biologisk säkerhet.

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner att enas kring. Under seminariet kommer Svenska Institutet för Standarder, SIS, att berätta mer om vad en standard är och hur standarder används. Standarder är ofta ett viktigt stöd i det regulatoriska och systematiska kvalitetssäkringsarbetet och kan ge ett effektivt stöd i utveckling, innovation och vara ett viktigt stöd i samband med marknadstillträde både nationellt och internationellt.

Standarder kan användas inom flera olika områden och från Karolinska Universitetssjukhuset kommer vi att få höra hur standarden för innovationsledning kan tillämpas ute i verksamheten. Under seminariet ges exempel på praktisk tillämpning av standarder och hur de ger stöd till innovation och utveckling. 

Som deltagare kommer du att ges möjligheten att diskutera och ställa frågor kring standarder och standardisering. Det kommer även finnas möjlighet att efter seminariet prata enskilt med de experter som finns på plats. Vet du redan nu att du vill prata mera får du gärna ange det i anmälan.

Program

 • Introduktion standardisering
  Dan Nilsson, Tf standardiseringschef, SIS
 • Nationell och internationell standardisering inom vård och omsorg - en överblick
  Sarah Sim, MSc, PhD, Tf sektionschef för vård och omsorg, SIS och Lena Morgan, Leg Biomedicinsk analytiker, projektledare, SIS
 • Standardisering och standarder inom hälsoinformatik, laboratoriemedicin och bioteknologi
  Lena Morgan, Leg Biomedicinsk analytiker, projektledare SIS
 • Standardisering och standarder inom medicinteknik, implantat och biologisk säkerhet
  Sarah Sim, MSc, PhD, Tf sektionschef för vård och omsorg, SIS
 • Standarden för Innovationsledning som verktyg för att främja innovation och utveckling vid Karolinska Universitetssjukhuset
  Annika Thoresson, Innovationsledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset och Marmar Moayedfar, Stabschef, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet
 • Sammanfattning och avslutning
  Per Lek, PhD, Stockholm Science City Foundation

Efter seminariet finns möjlighet att träffa experterna för enskilda möten

När: 19 september kl 9:00-12:00. Frukost serveras kl 8:30-9:00
Var: Svenska Institutet för Standarder, SIS, lokaler i Hagastaden, plan 9, Torsplan, Solnavägen 1E

Registreringen har nu stängt, kontakta anna.frejd@ssci.se om du är intresserad av att delta.

Vid seminariet delar vi ut en deltagarlista med information om deltagarnas namn och organisationstillhörighet. Eventuell avanmälan görs till anna.frejd@ssci.se alternativt genom den bokningslänk du får via e-post vid registrering. Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show-avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig.