Du är här

Target Product Profile inom läkemedelsutveckling - varför, när och hur?

torsdag, 13 februari, 2020 - 08:00 till 09:30

Välkommen till ett frukostseminarium med fokus på grundläggande aspekter vid framtagandet av en så kallad Target Product Profile (TPP). En TPP ger en riktning för ett utvecklingsprojekt och hjälper till att definiera vilka utvecklingssteg och studier som måste genomföras för att nå den önskade målbilden vid lansering av en produkt på marknaden.

En TPP fungerar som karta och kompass och lägger grunden för den kliniska utvecklingsplanen vilket medför en klar inriktning och gör det lättare att styra ett utvecklingsprojekt på ett bra sätt. Ofta belyser en TPP både regulatoriska, vetenskapliga och affärsstrategiska aspekter. Vid detta seminarium lägger vi mest fokus på vetenskapliga och regulatoriska aspekter.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med läkemedelsutveckling av både små molekyler och biologiska substanser, både på praktisk operativ nivå och på mer övergripande strategisk nivå. Välkommen att diskutera och samtala med Anna Törner, VD och regulatorisk expert och Gösta Hiller, COO med stor erfarenhet  från planering av tidiga projekt, från Scandinavian Development Services (SDS).
 
Om talarna
Anna Törner är VD för SDS och har arbetat med regulatoriska frågeställningar både från ett myndighetsperspektiv och från ett bolagsperspektiv under mycket lång tid. Gösta Hiller har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och leder sedan ett par år tillbaka det operativa arbetet i SDS som Chief Operating Officer (COO).

Om SDS
SDS (Scandinavian Development Services) är ett konsultbolag som erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom läkemedelsutveckling.  Målsättningen är att ha kompetens och erfarenhet att lösa även de mest komplicerade frågeställningarn utan givna svar. På SDS arbetar i dag drygt 30 seniora experter med lång erfarnhet av läkemedelsutveckling och myndighetsarbete  inom disciplinerna CMC, preklinik/toxikologi, klinisk utveckling, regulatoriska strategier och biostatistik. SDS arbetar även med utveckling av Medical Device. Läs mer >>

När: 13 februari kl 8:30-9:30 (frukost serveras kl 8:00-8:30)
Var: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, plan 24 

Begränsat antal platser, anmäl dig senast den 6 februari.

Vid seminariet delar vi ut en deltagarlista med information om deltagarnas namn och organisationstillhörighet. Eventuell avanmälan görs till anna.frejd@ssci.se. Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show-avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig.

1 + 0 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.