Du är här

Target Product Profile inom läkemedelsutveckling - varför, när och hur?

torsdag, 13 februari, 2020 - 08:00 till 09:30

Välkommen till ett frukostseminarium med fokus på grundläggande aspekter vid framtagandet av en så kallad Target Product Profile (TPP). En TPP ger en riktning för ett utvecklingsprojekt och hjälper till att definiera vilka utvecklingssteg och studier som måste genomföras för att nå den önskade målbilden vid lansering av en produkt på marknaden.

En TPP fungerar som karta och kompass och lägger grunden för den kliniska utvecklingsplanen vilket medför en klar inriktning och gör det lättare att styra ett utvecklingsprojekt på ett bra sätt. Ofta belyser en TPP både regulatoriska, vetenskapliga och affärsstrategiska aspekter. Vid detta seminarium lägger vi mest fokus på vetenskapliga och regulatoriska aspekter.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med läkemedelsutveckling av både små molekyler och biologiska substanser, både på praktisk operativ nivå och på mer övergripande strategisk nivå. Välkommen att diskutera och samtala med Sven Undeland, expert på TPP-utveckling och Medical Affairs på FHC Undeland och Gösta Hiller, COO på SDS, som har stor erfarenhet från planering av hela läkemedelsprojekt från preklinik till submission med fokus på tidiga kliniska projekt.
 
Om talarna
Sven Undeland är senior konsult på FHC Undeland och har arbetat med produktstrategier och TPP-utveckling från ett globalt perspektiv under mer än 20 år på bl a på Orexo och AstraZeneca. Gösta Hiller har mer än 15 års erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling och leder sedan ett par år tillbaka det operativa arbetet i SDS som Chief Operating Officer (COO).

Om SDS
SDS (Scandinavian Development Services) är ett konsultbolag som erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom läkemedelsutveckling.  Målsättningen är att ha kompetens och erfarenhet att lösa även de mest komplicerade frågeställningar utan givna svar. På SDS arbetar i dag drygt 30 seniora experter med lång erfarenhet av läkemedelsutveckling och myndighetsarbete inom disciplinerna CMC, preklinik/toxikologi, klinisk utveckling, regulatoriska strategier och biostatistik. SDS arbetar även med utveckling av Medical Device. Läs mer >>

Om FHC Undeland
FHC Undeland arbetar med strategiskt kommersiellt stöd till life science-företag/projekt. Främst under tidig utveckling, för att säkerställa att de kliniska utvecklingsinvesteringarna också uppfyller de krav som marknaden, inklusive betalarna ställer på en ny produkt. I det strategiska arbetet ingår bland annat marknadsundersökningar/analyser, TPP-utveckling och försäljnings-forecast. FHC Undeland har tillgång till både Global Data och Datamonitor Healthcare databaserna, för att ge kunderna uppdaterad marknadsinformation.

När: 13 februari kl 8:30-9:30 (frukost serveras kl 8:00-8:30)
Var: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, plan 24 

Registreringen är nu stängd, vänligen kontakta anna.frejd@ssci.se om du är intresserad av att delta.

Vänligen notera att talaruppställningen är förändrad sen detta seminarium annonserades.

Vid seminariet delar vi ut en deltagarlista med information om deltagarnas namn och organisationstillhörighet. Eventuell avanmälan görs till anna.frejd@ssci.se. Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show-avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig.