Du är här

Trender och utmaningar för framtidens läkemedelsutveckling och hälsa

måndag, 27 april, 2015 - 08:30 till 18:30

Välkomna till en fokusdag med inriktning på kliniska, hälsoekonomiska och affärsmässiga aspekter på personalized medicine, companion diagnostics och morgondagens läkemedel.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med krav på förbättrad kvalité, nya och bättre tekniker och behandlingsmetoder samt att samtidigt minska kostnaderna. Hur hittar vi lösningar på dessa utmaningar och hur kan vi ta tillvara på nya affärsmöjligheter? Fokusdagen riktar sig till alla som måste hålla sig á jour med de senaste trenderna inom läkemedels- och hälsoområdet och som behöver veta hur framtiden kan te sig i en bransch under omvandling, exv. affärsutvecklare och beslutsfattare inom industri och hälso- och sjukvården samt investerare, marknadsförare, regulatory experter m.fl.
 
Program
 
Hälsorevolutionen – vår framtida hälsa
-Mats Olsson, Director Health & Healthcare, Kairos Future, Stockholm
 
Companion Diagnostics (CDx) – nya möjligheter för individbaserad terapi
-Hans Johansson,Vice President Companion Diagnostics, ThermoFisher, Uppsala
 
Hälsoekonomiska aspekter på individbaserad terapi – hur har vi råd med detta?
-Per Boström, Senior Health Economist, Link Medical Research, Stockholm
 
Clinical Proteomics – nya möjligheter för läkemedelsutveckling och sjukvård
-György Marko Varga, Professor Clinical Proteomics, Lunds universitet
 
Morgondagens biologiska läkemedel
-Anki Malmborg Hager, Avena Partners, Lund
 
Individbaserad terapi förbättrar framtidens sjukvård
-Henrik Grönberg, Professor of Cancer Epidemiology, Karolinska Institutet
 
En investerares perspektiv på personalized medicine – kan man tjäna pengar på detta?
-Carl-Johan Dalsgaard, Venture partner, HealthCap, Stockholm
 
Framtidens utmaningar för svensk sjukvård, läkemedelsindustri och patient
-Anders Blanck, VD, LIF, Stockholm
 
 
Var: Fokusdagen genomförs på Da Capo konferens, Olof Palmes gata 17, Stockholm
 
När: 27 april, 2015. Registrering från 08:30. Programmet börjar 09:00 och slutar 17:15. Dagen avslutas med nätverkande och mingel från 17:15.
 
Deltagaravgift: Deltagaravgiften är 3600 kr (exkl. moms) vid anmälan till och med den 22 mars och 4500 kr (exkl. moms) efter detta datum. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och mingel med lättare förtäring.