Du är här

Framtidens hälsa: en serie panelsamtal under 2018

Stockholm Science City publicerade under förra året rapporten Where is Life Science Heading in the Future? där vi visar hur framtidens hälso- och sjukvård blir mer preventiv och individanpassad. Under 2018 arrangerar vi en serie med fyra panelsamtal som tar avstamp i rapporten och belyser aktuella frågor inom området med fokus på den teknik som driver utvecklingen framåt. Nästa panelsamtal äger rum den 29 maj.

Det första panelsamtalet ägde rum den 6 mars på H2 Health Hub och i panelen satt Niclas Wijkström från Mimerse, Anna-Karin Edstedt Bonamy från Doctrin, Ulrika Eriksson från Bris och Sara Lei från Scio Reality. Våra förhoppningar om en stor publik överträffades med en fylld lokal när samtalet drog igång. Under de följande 1,5 timmarna diskuterade panelen möjligheterna som bland annat Virtual Reality, Augmented Reality och Chatbots skapar inom hälsoområdet, så som att sänka trösklar, minska belastningar och skapa nya behandlingsformer. Dessutom diskuterades vad som krävs i form av samarbeten mellan offentliga och privata aktörer och nya affärsmöjligheter som skapas.

En engagerad publik deltog i diskussionen och lyfte frågor om evidens och brist på regleringar inom området psykisk ohälsa. Tillsammans diskuterade vi även hur synen på utvecklingstider skiljer sig åt beroende på från vilket håll området digital hälsa närmas. För de som kommer från biotech- och farmaområdet är det rimligt med flera års utvecklingstider medan de som kommer från andra delar av IT-branschen har helt andra förväntningar.

Nästa panelsamtal äger rum den 29 maj. Då tittar vi närmare på möjligheter och utmaningar med att allt mer data om vår hälsa skapas och går att analysera. Vad händer till exempel när olika typer av data kopplas samman, kan det leda till ny förståelse kring våra liv och kroppar? Vad krävs i form av kompetens och utrustning för att skapa, samla in och hantera denna data? Och vad händer när datadrivna företag som Facebook, Google och Microsoft närmar sig hälsoområdet utifrån ett Big Data-perspektiv? I panelen sitter då Björn Arvidsson från Roche, Ina Schuppe Koistinen från Karolinska Institutet, Jonas Golan från Microsoft och Stefan Farestam från Carechain. Moderator genom hela serien är Emma Frans.

Läs mer om och anmäl dig till seminariet den 29 maj >>

Johan Gomez de la Torre
Affärsutvecklare, Stockholm Science City Foundation