Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Boot camp & Hackathon

Vad 

Två metoder som syftar till att stärka regionens entreprenörskap inom hälsa:

  • en intensivkurs, ”boot camp”, på temat tillväxt i entreprenörsdrivna företag
  • ett innovationsprogram – Health Hack Academy - är ett program i fem delsteg (brain-storm, hackathon, skapa prototyper, pitch-träning och avslutning på Digital Health Days där vinnarna presenteras) inom hälsa för att hitta lösningar på samhällsutmaningar för bland andra vården. Mer information: www.healthhackacademy.se
Resultat 

Ökad kunskap hos entreprenörer om de utmaningar som de möter när de bygger företag inom området hälsa och life-science.

Nytta 

Stärker regionens innovationskraft generellt och ökar kunskapen hos deltagande entreprenörer som i förlängningen underlättar tillväxt i de företag där de arbetar. Vårdsektorn har blivit inbjuden och formulerar sina behov och utmaningar så att entreprenörerna kan ta itu med dem genom tävlingen. Alla lösningar är utvecklade baserat på faktiska utmaningar hälso- och sjukvården.