Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Digital Health Days

Vad 

Digital Health Days är en mötesplats för samverkan mellan Stockholms starka kluster inom ICT och life science – en tvärvetenskaplig internationell konferens.

Resultat 

Den årligt återkommande internationella konferensen ägde rum för första gången i augusti 2013, där 400 delegater från 20 nationer med 11 industriella partners deltog, och 2014, där 600 delegater från mer än 20 nationer med 16 industriella partners närvarade samt 2015 med 530 delegater, 1578 on-line-deltagare, 15 000 + on-demand deltagare efter mötets avslutande samt 35 000 + twitterläsare. 

Mer information: www.digitalhealthdays.se

Nytta 

Digital Health Days - En internationell mötesplats där digitala hälsolösningar diskuteras för att skapa en plattform som landstinget och universiteten kan utnyttja för att enkelt nå ut till innovativa SME:s och entreprenörer inom digital hälsa samt att visa omvärlden att Stockholm är långt framme inom detta område.

Digital Health Hub - Som ett resultat av framgångarna med Digital Health Days beviljades stiftelsen finansiering från Tillväxtverket för en förstudie där möjligheterna för att sätta upp en Digital Health Hub i Hagastaden undersöktes. Digital Health Hub är en fysisk samarbetsplats,  för aktörer i gränslandet mellan ICT,  life science och hälso- och sjukvården. Här ska utvecklare, företag, aktörer inom hälso- och sjukvården samlas och skapa lösningar för hälso- och sjukvården så den kan utvecklas effektivt.