Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Etableringsfrämjande Hagastaden

Vad 

En process för att öka kännedomen och intresset för Hagastaden som ett kraftcentrum för life science.

  • För befintliga globala företag i regionen: Workshops och rundabordssamtal kring ett specifikt ämne som företaget i fråga har särskilda intressen i. Forskargrupper och innovativa SME:s från regionen bjuds in till workshopen för att visa på regionens styrkor inom området. Målet är att positionera Stockholms kontoret för det globala företaget.
  • För bolag utan representation i Sverige: en säljstrategi för att attrahera internationella företag till Hagastaden. Strategin bygger på uppsökande verksamhet där man med hjälp av business intelligens visar vad Stockholm har att erbjuda det specifika företagen i fråga vad gäller akademisk och klinisk forskning samt industrisamarbeten.
Resultat 

Har skapat intresse för utvecklingen i regionen hos det globala huvudkontoret och öppnat för en möjlig expansion av Stockholmskontoret. Flertal industribesök och arrangerade workshops för internationella företag. Ett ökat internationellt intresse för Stockholm och Hagastaden.

Nytta 

Fler samarbeten med globala aktörer. Ökad kännedom hos globala aktörer om regionens life science-fokus och forskningen i Stockholm samt påverka mot att öka andelen samarbeten.