Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Frukostmöten

Vad 

Seminarieserie med ca 8-10 möten per år och som riktar sig mot representanter från life science-företag, forskare från universiteten och representanter från hälso- och sjukvården. Seminarierna har två syften, kunskapsöverföring och nätverkande.

Resultat 

Under 2016 deltog ca 478 personer på stiftelsens seminarium och fick på så vis möjlighet att nätverka, knyta nya kontakter och tillgängliggöra sig ny kunskap.

Nytta 

I och med att life science-företagen i regionen är många men små så är möjligheten att nätverka och att öka kunskapsöverföringen mycket viktig för regionens innovationskraft. Det är dessutom en värdefull möjlighet för regionala och nationella aktörer att nå ut med information vilket har utnyttjats av exempelvis Innovationsplatsen Karolinska, SLLi, Karolinska Trial Alliance och nya Karolinska sjukhuset.