Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Gap analys/benchmark

Vad 

En process där problem och utmaningar i regionens innovationssystem identifieras för att säkerställa att Stiftelsens insatser är relevanta inkl. omvärldsanalys. Detta sker dels genom Stiftelsens arbetsgrupp och dels genom enkäter och djupintervjuer med företagsrepresentanter och representanter från hälso- och sjukvården.

Resultat 

Djup insikt i branscher regionalt, nationellt och internationellt. Bra bild över de olika aktörernas behov. Brett kontaktnät regionalt, nationellt och internationellt.

Nytta 

Fördjupad kunskap om regionens behov och hur omvärlden utvecklas.