Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Nationell testbädd för innovativ strålterapi

Vad 

Ett utvecklingsprojekt som initierades av Stiftelsen år 2010. Stiftelsen koordinerade initiativ till en ansökan till Vinnova där åtta företag inom radioterapi samverkade med Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset. Syftet var att skapa en testbädd för industrin inom strålterapi. Stiftelsen skrev ansökan till Vinnova som beviljade 750 000 kr till Radiumhemmet/Innovationsplatsen.

Resultat 

Testbädden började som en regional satsning men utvecklades till ett nationellt initiativ. Idag är Nationella testbädden för innovativ strålterapi en möjlighet för vård och industri att gemensamt driva utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Ny teknik och nya metoder testas i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus.

Nytta 

I den Nationella testbädden för innovativ strålterapi testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling, ny teknik och nya metoder. Eftersom testerna görs i verklig sjukhusmiljö blir det innovation som verkligen motsvarar vårdens behov. Besök deras webb via länken här