Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Regional företagsrapport

Vad 

En inventering av företagsbeståndet i Stockholm-Uppsala-Strängnäs utifrån en rad nyckelparametrar. Analysen bygger på Vinnovas typning/taxonomi över företagen som lättöverskådligt visar vilken bransch (medtech, biotech, pharma), verksamhet (tillverkande, service, försäljning), specialitet (tex. diagnostik, CRO) och vem företaget riktar sig mot (industrin, FoU, vård, privat). Inventeringen är årligen återkommande för att följa utvecklingen av regionen. Arbetet görs i samarbete med Uppsala BIO.

Resultat 

En årligt återkommande rapport med statistik över utvecklingen av life science-företag i det funktionella klustret Stockholm – Uppsala, med en tillhörande geokarta över Storstockholm, som du hittar här.

Life Science industry map of Stockholm Uppsala

Nytta 

Ger en bild över innovationsklimatet och vilka företag som finns verksamma i anslutning till SLL’s verksamheter. Rapporten är även ett underlag för olika analyser av klustret men även över vilka företag som ligger i Hagastaden och i anslutning till Karolinska. Detta är extra relevant i utvecklingen av de växthus som sätts upp i anslutning till Nya Karolinska.

Ladda ner rapporten (på engelska).

I samarbete med Uppsala BIO tar vi också fram en faktarapport för life science i Stockholm-Uppsalaregionen (på engelska).