Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Science for Life Laboratory

Vad 

Ett initiativ från SSCi:s vetenskapliga råd som identifierade behovet av att föra samman spjutspetskompetensen vid Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet samt att stärka forskningsinfrastrukturen i Stockholm. Tillsammans med Vetenskapliga rådet togs konceptet för SciLifeLab fram och överlämnades till rektorerna på de tre universiteten.

Resultat 

SciLifeLab erbjuder den senaste teknologin inom molekylär biovetenskap till forskning, sjukvård och industri. Idag finns här cirka 200 forskargrupper.

Nytta 

Ett nationellt center för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö. En av plattformarna är Clinical Diagnostics som är en resurs för vården för att implementera de senaste diagnostikmetoderna ute på klinikerna. Mer information: www.scilifelab.se