Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

SweCris

Vad 

Ett Vinnova-finansierat projekt (Sweden Science Net) initierat av tre universitet i Stockholm för att skapa en gemensam plattform för hantering av forskningsinformation. SSCi var projektledare och projektet växte till en nationell plattform med 10 universitet.

Resultat 

En nationell databas över bidragsfinansierad forskning.

Nytta 

SweCRIS offentliggör och kommunicerar pågående svensk forskning, samt möjliggör statistiska analyser. Här kan man snabbt se vilken klinisk forskning som pågår, innan den publiceras. Besök webbplatsen.