Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Tools of Science

Vad 

En plattform initierad 2006 för att synliggöra universitetens erbjudande av forskningsintensiv och dyr utrustning (i Stockholm) gentemot andra forskare och företag. Idag inkluderas även samordnad information mellan universitet, hälsovård och även nationella service erbjudanden från industrin.

Resultat 
  • En one-stop-shop för tjänster och resurser inom life science-forskning och utveckling som fungerar som en neutral plattform där de olika aktörerna kan annonsera kurser, evenemang och nya satsningar vilket ökar interaktionen mellan dem.
  • Antalet besökare är ca 550 per månad.
  • Mer information: www.toolsofscience.se
Nytta 

Ökad interaktion mellan life science aktörer som företag och universitetens core faciliteter. Marknadsföring av universitetens och sjukvårdens tjänster till forskare nationellt och internationellt.