Photo: WSP
Photo: Staffan Eliasson
Photo: Sofia Ekberg
Photo: Staffan Eliasson
Photo: Staffan Eliasson
Illustration: Berg/C.F. Møller

Stockholm Science City Foundation, Hagastaden och Stockholm Life

Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden arbetar för att stärka den attraktiva miljö för life science i Stockholm med tyngdpunkt på området i och kring Hagastaden. Stiftelsen främjar samarbeten mellan industri, universitet samt hälso- och sjukvård för att gynna utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer, produkter och tjänster.

Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa och här byggs just nu Hagastaden. Hagastaden är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige. Här samlas världsledande forskning, klinisk utveckling och innovativa företag tillsammans med studenter, forskare och entreprenörer från hela världen. Vetenskapen, näringslivet och vårdaktörer samlas under varumärket Stockholm Life.

Stockholm Science Citys fokus är att bidra till att Hagastaden utvecklas till ett av världens främsta områden för life science.

Vill du veta mer om vad som händer inom Stockholms life science-sektor? Hitta seminarier, aktuella utlysningar och företag i området. Besök www.stockholm-life.se