"I Flemingsberg botar vi sjukdomar som tidigare varit obotliga"

Bild

JOHNNY HÖGBERG: ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) har visat sig vara en revolution inom sjukvården genom sin potential att erbjuda botemedel för sjukdomar som tidigare betraktats som obotliga. Flemingsberg har sedan 1996 varit en föregångare inom ATMP-området, tack vare Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ett av Europas största sjukhus, och Karolinska Institutet. Deras samarbete skapar ett medicinskt centrum med högt internationellt rykte och fortsätter att driva innovation inom avancerade terapier.

English version >>

Idag är Flemingsberg en dynamisk och mångvetenskaplig plats där samarbetet mellan sjukhus, akademi och näringsliv fortsätter att blomstra, vilket har resulterat i banbrytande framsteg inom svensk cellterapi. Med tiden har Campus Flemingsberg vuxit till att rymma nästan 20 000 studenter och blivit en mångsidig kunskapshubb med fem högskolor och universitet, en konstskola och en gymnasieskola. Den geografiska närheten mellan akademier och sjukhus har skapat unika förutsättningar för life science-företag att etablera sig i området. Sjukhusets robusta infrastruktur har lockat till sig företag som kan bedriva sin forskning med stöd av den befintliga kompetensen i Flemingsberg.

Tack vare det levande ekosystemet för life science har Flemingsberg blivit en unik plats. Ett tätt samarbete och utbytet av kunskap och innovation har inte bara skapat en dynamisk miljö, utan också positionerat Flemingsberg som en av de ledande destinationerna inom life science-sektorn.

I Flemingsberg sker också en dynamisk stadsutveckling med planer på cirka 10 000 nya bostäder och utvecklingen av en universitetsstad, samt Stockholm South Business District som en internationell affärs- och forskningshubb. Karolinska Institutet och universitetssjukhuset erbjuder en stark infrastruktur genom sina Core Facilities, som ständigt håller sig uppdaterade med de senaste teknikerna och kunskapen inom forskning. Flemingsberg är den perfekta platsen för kunskapsintensiva företag med en utvecklad infrastruktur för kommersialisering och samarbetsprojekt.

Läs mer på: