Du är här

Integritetspolicy Stiftelsen Vetenskapsstaden (SSCi)

Denna integritetspolicy behandlar Stiftelsens ansvar och handhavande av uppgifter om personer utanför stiftelsen som vill ha information om Stiftelsens arbete. För anställda behandlas personuppgifter i enlighet med personalhandboken.

Personuppgiftsansvar
SSCi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlats in via www.ssci.se samt på begäran av personer som önskar nyhetsbrev och seminarieinbjudningar från oss.

Dataskyddsombud (Data protection officer) är Ylva Williams ylva.williams@ssci.se +46-(0)702 22 78 34. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen.


Anmälningar till nyhetsbrev från SSCi och inbjudningar till seminarier som SSCi arrangerar
Personuppgifter (namn, e-post och branschtillhörighet) som lämnas i samband med prenumeration av nyhetsbrev och seminarieinbjudningar är aktiva bara så länge du är prenumerant. SSCi använder den internetbaserade mjukvaran MailChimp för att hantera epost-distributionslistor och för att skicka nyhetsbrev och inbjudningar till våra seminarier. 

Vi för statistik över antal deltagare vid våra seminarier där vi även registrerar no-shows.
 
Vid samproduktion av seminarier får medarrangörerna ta del av deltagarlista med namn, epost och organisatorisk tillhörighet. På seminarierna delas deltagarlista med information om namn och organisatorisk tillhörighet ut till seminariedeltagarna. I övrigt lämnas personuppgifter aldrig ut till tredje part.

Rätt att begära information
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter SSCi har om dig och att få uppgifter rättade. Vill du veta vilka personuppgifter om SSCi har om dig, klicka på länken Update subscription preferences som finns i sidfoten på våra utskick. Du kan även mejla din fråga till ylva.williams@ssci.se.

Hantera din prenumeration
I sidfoten på utskick från SSCi finns länkarna Unsubscribe from this list samt Update subscription preferences. Där hanterar du din prenumeration. Du kan även mejla din uppdatering till christina.jagare@ssci.se.

Uppdaterad 4 november 2021.