Integritetspolicy Stiftelsen Vetenskapsstaden (SSCi)

Rätten till personlig integritet är en grundläggande mänsklig rättighet. Den är inskriven i regeringsformen 2:6 och i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Dataskyddsförordningen detaljerar individens rättigheter och hur dessa ska säkerställas.

Syftet med policyn är att informera om hur SSCi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. För anställda behandlas personuppgifter i enlighet med personalhandboken.

Personuppgiftsansvar

SSCi prioriterar skyddet av all information som anförtros oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda integriteten. SSCi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlats in via www.ssci.se samt på begäran av personer som önskar nyhetsbrev och seminarieinbjudningar från oss. Vissa uppgifter är vi skyldiga att spara av andra rättsliga skäl, så som bokföringsändamål eller krav från myndigheter.

Personuppgiftsansvariges roll är att övervaka att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen. Personuppgiftsansvarig är Christina Jägare, christina.jagare@ssci.se.

Nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier

Personuppgifter (namn, e-post och branschtillhörighet) som lämnas i samband med prenumeration av SSCi:s nyhetsbrev och seminarieinbjudningar är aktiva bara så länge du är prenumerant. Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Då behandlar SSCi inte längre personuppgifter eller uppdaterar dina tidigare lämnade personuppgifter. För nyhetsbrev sparas namn och e-postadress tills prenumerationen avslutas då data raderas. För anmälan till events sparas data max två månader.

SSCi använder den internetbaserade mjukvaran MailChimp för att hantera distributionslistor och skicka nyhetsbrev och inbjudningar till våra seminarier. 

Vid anmälan till fysiskt seminarium, kan du välja att godkänna:

  • Om ditt namn och organisatorisk tillhörighet får delas ut till seminariedeltagarna.
  • Om eventuell medarrangör får ta del av deltagarlista med namn, epost och organisatorisk tillhörighet.

I övrigt lämnas personuppgifter aldrig ut till tredje part.

Samarbetspartners

För samarbetspartners i specifika projekt, deltagare i expertpaneler m.fl sparas namn, e-post, organisationstillhörighet, roll och telefonnummer ifall detta tillhandahålls. Detta för att på bästa sätt kunna främja SSCi:s verksamhetsområden enligt ovan beskrivning. Data sparas under samarbetets gång och tas sedan bort efter begäran, data sparas dock maximalt tio år efter avslutat samarbete. Partners har alltid rätt att begära att dennes personuppgifter inte behandlas för marknadsföring.

Rätt att begära information

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter SSCi har om dig och att få uppgifter rättade. Vill du veta vilka personuppgifter om SSCi har om dig, klicka på länken "Update subscription preferences” som finns i sidfoten på våra utskick. Du kan även mejla din fråga till info@ssci.se.

Hantera din prenumeration

I sidfoten på utskick från SSCi finns länkarna "Unsubscribe from this list" samt "Update subscription preferences". Där hanterar du din prenumeration. Du kan även mejla din uppdatering till info@ssci.se.

Denna sida uppdaterades den 5 april 2022.