Från trendspaningar inom life science till artificiell intelligens och co-working spaces. Vi tar fram rapporter som alla har en sak gemensam - de berättar något om hur vi tillsammans kan stärka svensk life science.

Du är här

Rapporter

Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science

Rapporten "Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science" är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.

Co-working spaces i Stockholm

Co-working spaces, lokaler där små startup-företag kan hyra kontorsyta och vara en del av en gemenskap som delar värderingar, utmaningar och/eller målgrupper, är en snabbt växande rörelse. Vi har sammanställt information som vi presenterar i en rapport i syfte att ge en översikt över co-working spaces som fenomen. I rapporten går vi in i detalj i fem av dem; Embassy, H2 Health Hub, Norrsken, SUP46 och THINGS som alla finns i Stockholm.

Where is life science heading in the future?

I rapporten "Where is life science heading in the future?" från Stockholm Science City spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Rapporten är baserad på presentationer och diskussioner under en konferens på Engelsbergs bruk i maj 2017 arrangerad av Stockholm Science City och Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelsen.