Från trendspaningar inom life science till artificiell intelligens och co-working spaces. Vi tar fram rapporter som alla har en sak gemensam - de berättar något om hur vi tillsammans kan stärka svensk life science.

Du är här

Rapporter

On gene technology and the role of the scientific community

Stockholm Science Citys rapport "On gene technology and the role of the scientific community", om genteknikens framväxt och tillämpningar samt en reflektion kring forskarvärldens roll och engagemang i etikdiskussioner, policypåverkan och kunskapsspridning. Den ger en bild av möjligheterna och utmaningarna med genteknologi och belyser vikten av universitetens tredje uppgift – att dela med sig och sprida ny kunskap.

Faktasammanställning över Stockholm-Uppsala life science kluster

Stockholm-Uppsala regionen är Sveriges största life science-kluster som samlar hälften av näringslivet inom life science, fem universitet samt hälso- och sjukvård för nästan tre miljoner människor. Stockholm Science City har gjort en faktasammanställning som visar att klustret står sig starkt såväl nationellt som internationellt. Huvuddragen från sammanställningen finns nu summerad.

En översikt över Stockholms Digital HealthTech-bolag

Stockholm är ett nav för företag som utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården, ett område som är under förändring såväl globalt som i Sverige. Nya teknologier och digital hälsa har varit ett av Stockholms Science Citys fokusområden sedan 2012. Vi har undersökt hur många HealthTech-bolag det finns i Stockholms län, vilken typ av lösningar de utvecklar samt till vilken slutkonsument de vänder sig. Undersökningen genomfördes i september 2018.

Where is life science heading in the future?

I rapporten "Where is life science heading in the future?" från Stockholm Science City spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Rapporten är baserad på presentationer och diskussioner under en konferens på Engelsbergs bruk i maj 2017 arrangerad av Stockholm Science City och Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelsen.

Co-working spaces i Stockholm

Co-working spaces, lokaler där små startup-företag kan hyra kontorsyta och vara en del av en gemenskap som delar värderingar, utmaningar och/eller målgrupper, är en snabbt växande rörelse. Vi har sammanställt information som vi presenterar i en rapport i syfte att ge en översikt över co-working spaces som fenomen. I rapporten går vi in i detalj i fem av dem; Embassy, H2 Health Hub, Norrsken, SUP46 och THINGS som alla finns i Stockholm.

Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science

Rapporten "Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science" är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.