Vi arbetar behovsdrivet för att stärka Stockholms konkurrenskraft inom life science. Vi utvecklar koncept, skapar relationer och sprider kunskap. Har du idéer som du vill förverkliga tillsammans med oss? Kontakta oss gärna!

Du är här

Om Stockholm Science City

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Vår organisation är en icke vinstdrivande stiftelse som grundades 1990. Sedan 2009 syftar verksamheten till att utveckla stadsdelen Hagastaden med omgivning till ett världsledande centrum inom life science. Detta sker i samverkan med alla de intressenter och aktörer som arbetar med utvecklingen av Hagastaden. Som expertorganisation har vi breda nätverk inom både universitet, företag och samhälle.

Våra stiftare är Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet (SU), Handelshögskolan, Stockholms stad samt de privata stiftelserna Göran Gustafssons stiftelse, Axel och Margaret Ax-son Johnssons stiftelse och Kjell och Märta Beijers stiftelse. År 1995 anslöt sig Stockholms läns landsting (SLL) och 2009 även Solna stad.

Idag finansieras verksamheten av KI, KTH, SU, Stockholms stad, Solna stad och SLL. Våra stiftare och finansiärer representerar en stark bas för långsiktigt engagemang i utvecklingen av en stark miljö för forskning och innovation.

Styrelse

Tf. Styrelseordförande

Stefan Nordlund
Professor, Stockholms universitet

Styrelsemedlemmar från universitet

Karin Dahlman Wright
Prorektor och professor, Karolinska Institutet

Jan-Olov Höög
Professor, Karolinska Institutet

Mathias Uhlén
Professor, Kungliga Tekniska högskolan

Mikael Östling
Prorektor och professor, Kungliga Tekniska högskolan

Åsa Borin
Planeringschef, Stockholms universitet

Styrelsemedlemmar från offentlig sektor

Ingela Lindh
Stadsdirektör, Stockholms stad

Kristina Tidestav
Stadsdirektör, Solna stad

Jan Andersson
Direktör Forskning och innovation, Stockholms läns landsting

Anne Rundquist
Direktör Juridik och upphandling, chefsjurist, Stockholms läns landsting

Styrelsemedlemmar från privat näringsliv

Peter Elmlund
Peter Elmlund, chef för Urban City Research och Future of Places på Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse

Ingrid Leffler
Museichef, Spritmuseum

Camilla Klint
Ordförande i Hagastadens Fastighetsägarförening, Marknadsområdeschef Hagastaden, Atrium Ljungberg