Stiftelsen arbetar behovsdrivet för att främja vetenskaplig undervisning och forskning vid KI, KTH och SU. Inom life science stärker vi Stockholmsregionens konkurrenskraft genom att utveckla koncept, skapa relationer och sprida kunskap. Kontakta oss gärna!

Om Stockholm Science City

Om Stockholm Science City

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande.

Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Stiftelsen arbetar behovsdrivet för att främja vetenskaplig undervisning och forskning vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta. Vi är en icke vinstdrivande stiftelse som grundades 1990.

Sedan 2009 syftar verksamheten till att utveckla stadsdelen Hagastaden med omgivning till ett världsledande centrum inom life science. Detta sker i samverkan med alla de intressenter och aktörer som arbetar med utvecklingen av Hagastaden. Som expertorganisation har vi breda nätverk inom både universitet, företag och samhälle. Redan 2007 tecknade Stockholms stad, Solna stad, Region Stockholm (då Stockholms läns landsting), Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet och näringslivet en överenskommelse om att gemensamt satsa på att utveckla Hagastaden till världens främsta område för life science. Dokumentet - Vision 2025 - är fortfarande det som sätter ramarna för Stiftelsens arbete med Hagastaden.

Våra stiftare är Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet (SU), Handelshögskolan samt de privata stiftelserna Göran Gustafssons stiftelse, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och Kjell och Märta Beijers stiftelse. 

Idag finansieras verksamheten av KI, KTH, SU, Stockholms stad och Region Stockholm. Våra stiftare och finansiärer representerar en stark bas för långsiktigt engagemang i utvecklingen av en stark miljö för forskning och innovation.

Styrelse

Styrelseordförande

Johan Christenson (HealthCap)

Styrelsemedlemmar från universitet

Karin Dahlman-Wright
Professor, Karolinska Institutet

Jan-Olov Höög (suppleant)
Professor, Karolinska Institutet

Mikael Lindström
Prorektor, Kungliga Tekniska högskolan

Mathias Uhlén (suppleant)
Professor, Kungliga Tekniska högskolan

Stefan Nordlund
Professor, Stockholms universitet

Åsa Borin (suppleant)
Universitetsdirektör, Stockholms universitet

Styrelsemedlemmar från offentlig sektor

Staffan Ingvarsson, 
VD, Stockholm Business Region

Karin Ekdahl Wästberg
Innovationsdirektör, Stockholms stad

Pontus Holm (suppleant)
Programkoordinator life science, Region Stockholm

Magnus Persson
Regionfullmäktigeledamot, Region Stockholm

Styrelsemedlemmar från privat näringsliv

Stefan Stern
Kommunikationsansvarig Nordstjernan. Representant för Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Ingrid Leffler
Representant för Göran Gustafssons Stiftelse.

 

Veronica Beckius (adjungerad)
Teamledare affärsutveckling Stockholm, Castellum. Representant för och ordförande i Hagastadens Fastighetsägarförening.

Vision 2025.pdf (4.01 MB)