Norra Djurgårdsstaden
Photo: WSP
Forkningen
Photo: Staffan Eliasson
Hagastaden
Photo: Sofia Ekberg
Laboratoriet
Photo: Staffan Eliasson
Biblioteket
Photo: Staffan Eliasson
Universitetet
Illustration: Berg/C.F. Møller

Stockholm Science City Foundation är en hjälpsam och handlingskraftig expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt inom hälsa

Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden arbetar för att stärka den attraktiva miljö för life science i Stockholm med tyngdpunkt på området i och kring Hagastaden. Stiftelsen främjar samarbeten mellan industri, universitet samt hälso- och sjukvård för att gynna utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer i form av produkter och tjänster.

Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa och här byggs just nu Hagastaden. Hagastaden är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige. Här samlas världsledande forskning, klinisk utveckling och innovativa företag tillsammans med studenter, forskare och entreprenörer från hela världen. Vetenskapen, näringslivet och vårdaktörer samlas under varumärket Stockholm Life.

Stockholm Science Citys fokus är att bidra till att Hagastaden utvecklas till ett av världens främsta områden för life science.

Vill du veta mer om vad som händer inom Stockholms life science-sektor? Hitta seminarier, evenemang, nyheter, röster från branschen, företag i området samt aktuella utlysningar. Besök www.stockholm-life.se