Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss!

Event

Event

Andras event

Implementering av ny avancerad diagnostik och behandling i Sverige

Arr: Apotekarsocieteten, online,

4th Swedish Medicinal Chemistry Symposium

Arr: Apotekarsocieteten, Stockholm,

DRIVE InvestorDay 202

Arr: KI Innovations, Stockholm,

Innovation med hälsodata – hur och varför?

Arr: Bron Innovation, Online,

Uppsala MedTech Science and Innovation Day 2024

Arr: Research Education Related activities News, Uppsala,

Nordic Precision Medicine Forum

Stockholm,

ATMP World Tour 2024

Arr: ATMP Sweden, Online,

Business opportunities in the shift to data driven personalised medicine – Europe

Arr: Business Sweden and KI Science Park, Stockholm,

Ett starkt life science är viktigt för Sverige

Arr: Swelife, Stockholm,

Kvalitetsregister för forskning

Arr: SKR, VR och Apotekarsocieteten, Stockholm/online,

Bridging the Gap 2024

Arr: Swedish American Chamber of Commerce, Online,

Using Public-Private Partnerships for Discovery, Development and Delivery of Vaccines for Global Health

Arr: The International Vaccine Institute (IVI), Stockholm,

KTH Innovation Collide

Arr: KTH Innovation, Stockholm,

Hälsodata – till er tjänst!

Arr: Agenda för hälsa och välstånd, Stockholm/online,

Clinical Talks: Rare Diseases

Arr: SciLifeLab, Online,

EUHA Symposium – Rethinking Healthcare Systems

Arr: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,

Cystisk fibros

Arr: GMS, Webinar,

Nordic Life Science Days

Arr: SwedenBIO, Malmö,

BIO-EUROPE

Stockholm,