Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss!

Event

Event

Andras event

Cancerdagen: Jämlik och tillgänglig cancervård

Stockholm,

Uppsala LIFE 2022

Uppsala,

Complex Diseases Conference

Stockholm,

Swedish Medtech Summit 2022

Stockholm,

ATMP Sweden 2022 Stockholm

Solna,

Bioscience Research through Innovative Technologies

Stockholm,

Swedish Life Science Investor Meeting

Online,

CHaSE career fair

Aula Medica, Nobels väg 6, Solna,

Life Science 2.0 - Stockholm Life Science Conference 2022

Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Stockholm,