Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss gärna!

Du är här

Event

Andras event

New Horizons in Biologics & Bioprocessing 2018

Stockholm Waterfront, 18 december

Partnering event för Horisont 2020-utlysning inom regenerativ medicin

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm, 10 januari

Nordic Precision Medicine Forum 2019

Hotel Birger Jarl, Stockholm, 18 mars

Nordic Life Science Days 2019

Malmömässan, Malmö, 10 september