Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss!

Event

Event

Andras event

Real world handling of protein drugs

Arr. RISE, Webinar,

Lansering Health Data Sweden

Webinar/Stockholm,

Precision Oncology, Immuno-Oncology, Nordic Pathology Forum

Arr: Precision Medicine Forum, Stockholm,

EBSA congress 2023

Arr: EBSA, Stockholm,

The Future of Swedish & Danish Life Science

Arr: Medicon Village, Lund,

Stockholm Impact Week

Arr: Invest Stockholm, Norrsken. Stockholm,

SciLifeLab Science Summit 2023

Arr: SciLifeLab, Stockholm,

Strategi- och affärsutveckling för life science-ledare

Arr: Läkemedelsakademin, Stockholm,

Medicinteknikdagarna

Arr: MTK, KTH, Karolinska, Stockholm,

Uppsala LIFE 2023

Arr: STUNS Life science, Uppsala,

Nordic Life Science Days

Arr: NLS Days, Köpenhamn,

Nordic Life Science Days

Arr: NLS Days, Köpenhamn,