Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss!

Event

Event

Här ser du stiftelsens seminarier och panelsamtal. Längre ner på sidan finns evenemang inom life science från andra aktörer.  

Utöver IP och kliniska studier planerar stiftelsen just nu seminarier på dessa teman: Framtidens hälso- och sjukvård i Finland och Sverige, Patientmedverkan – medborgarforskning, Prevention – Precisionshälsa. Datum och mer information uppdateras inom kort. 

Några av stiftelsens inspelade seminarier:

Andras event

Innovationsfondens dag

Arr: Region Stockholm, Stockholm,

Nationell analys av patienter med KRAS-muterad lungcancer

Arr: GMS, Online,

Biologics Drug Development

Arr: Läkemedelsakademin, Stockholm,

Hållbarhetsforum

Arr: universitetsalliansen Stockholm trio, Stockholm,

Life science - fokus Uppsala

Arr: Stockholms Handelskammare, Uppsala,

Life science: Forskningen och kunskapen finns – men var är pengarna?

Arr: Stockholms Handelskammare, Stockholm,

Medicinteknikdagarna

Arr: MTK, KTH, Karolinska, Stockholm,

Uppsala LIFE 2023

Arr: STUNS Life science, Uppsala,

Bioscience 2023

Arr: Life science Sweden, Stockholm,

Swedish Medtech Summit

Arr: Swedish MedTech, Stockholm,

Nordic Life Science Days

Arr: NLS Days, Köpenhamn,

Nordic Life Science Days

Arr: NLS Days, Köpenhamn,

Pharma Outsourcing

Arr: Life science Sweden, Stockholm,

New Horizons in Biologics & Bioprocessing

Arr: Life science Sweden, Stockholm,