Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss!

Event

Event

Andras event

Nordic Life Science Days

Arr: SwedenBIO, Malmö,

The Life Science Conference

Arr: Region Stockholm and Region Uppsala, Stockholm,

BIO-EUROPE

Stockholm,