Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss gärna!

Du är här

Event

Andras event

Hur ska svensk life science leva upp till ambitionerna?

Viklau, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Visby, 2 juli

LSX Nordic Congress 28-29 augusti, 2019

Nasdaq Offices, Stockholm, 28 augusti

Nordic Life Science Days 2019

Malmömässan, Malmö, 10 september