Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss!

Event

Event

Andras event

Clinical Talks: Rare Diseases

Arr: SciLifeLab, Online,

Medtech Morning

Arr: Medtech4Health, Stockholm,

EUHA Symposium – Rethinking Healthcare Systems

Arr: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,

Cystisk fibros

Arr: GMS, Webinar,

Nordic Life Science Days

Arr: SwedenBIO, Malmö,

BIO-EUROPE

Stockholm,