Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för att lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information, skapa personliga möten och synliggöra olika aktörer och initiativ. Vill du arrangera ett event tillsammans med oss? Kontakta oss!

Event

Event

Andras event

Nobelföreläsningar 2023 i fysiologi eller medicin

Arr: Karolinska Institutet, Stockholm,

Digital kortföreläsning med Marika Nestor, professor

Arr: Cancerfonden, Webinar,

Lunch Talks: När nästa pandemi kommer - vad gör vi då?

Arr: Bayer, KI Science Park och Waters Corporation, Stockholm,

KTH Innovation Collide

Arr: KTH Innovation, Stockholm,

Stronger together; Making space on Team Science for Diverse Career Paths

Arr: SciLifeLab, Stockholm,

New Horizons in Biologics & Bioprocessing

Arr: Life science Sweden, Stockholm,

Ärftliga demenssjukdomar – genetik och neuropatologi

Arr: GMS, Webinar,

Science Week

Arr: Södertälje Science Park, Södertälje,