Hagastaden

En stadsdel och tillväxtmotor för life science

Hagastaden i Stockholm är en unik plats för forskning och företagande inom life science tack vare en hög koncentration av företag, sjukvårdsaktörer och universitet i en central stadsmiljö. Tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer arbetar vi för att attrahera företag och andra verksamheter hit. Det gemensamma arbetet har lett till nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter i stadsdelen där vårt arbete bidrar starkt till den expansion som sker.

Sedan 2009 arbetar vi intensivt tillsammans med bland andra Stockholm stad, Solna stad, Region Stockholm, universiteten i Stockholm och fastighetsägare för att utveckla stadsdelen Hagastaden som en plats för forskning och företagande inom life science. Projektet bygger på den gemensamma vision som utarbetades med en bred förankring om att skapa världens främsta område för life science. Alla byggnader i Hagastaden förväntas vara färdigställda 2030 och då beräknas 13 000 personer bo och 50 000 personer att arbeta där. 

Den direkta närheten till Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory skapar en unik möjlighet för företag att etablera sig i anslutning till dessa framstående forskningsmiljöer. Idag finns över 120 företag inomi life science och hälsa i Hagastaden, en siffra som kommer att öka kraftigt fram till 2030 när alla byggnader är färdiga. Även vårdaktörer väljer att flytta till Hagastaden, och som exempel öppnade St. Eriks ögonsjukhus dörrarna till sitt nya sjukhus i Hagastaden år 2020. Den höga koncentrationen av universitet, vårdaktörer och företag skapar en unik miljö som kommer att fungera som en tillväxtmotor för life science i Sverige.

I arbetet med att utveckla Hagastaden så arbetar vi aktivt med att attrahera nya företag och andra verksamheter till stadsdelen genom olika former av uppsökande verksamhet, informationsspridning, workshops och dialogmöten. Genom detta har vi skapat ett internationellt intresse för utvecklingen i Stockholm och Hagastaden, något som har lett till många nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter i Hagastaden hos både globala och mindre företag såväl som universitet och andra myndigheter. Stiftelsen och det arbete vi gör är en viktig del i det växande life science klustret i Hagastaden där vi koordinerar, bidrar med aktiviteter, nätverk och kunskap.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Webinar om möjligheter för life science-företag i Hagastaden

I april 2021 höll vi ett webinar där Akademiska Hus, Atrium Ljungberg, Castellum och Vectura berättade om vilka möjligheter de erbjuder i Hagastaden. 

Se webinaret: Aktuella och framtida möjligheter för life science-företag i Hagastaden >