Life science-kartan

Karta över life science-företag i Stockholm-Uppsalaregionen

Life science-kartan är ett enkelt och interaktivt verktyg med information om företagen i Stockholm-Uppsalaregionen. Du kan filtrera på namn, sektorer (Medtech, Biotech, Pharmaceutical samt Service) samt verksamhetskategori (Marketing & Sales, Manufacturing samt Research & Development).

Se kartan på denna länk

 

Data bygger på ett historiskt arbete från Vinnova och Tillväxtanalys där de kartlagt svensk life science. Därefter har bolag adderats manuellt. Uppgifterna om företagen hämtas från Proff och uppdateras regelbundet. Stockholm Science City arbetar med kartan tillsammans med STUNS Life science.  Saknas ditt företag eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Photo of Y. Vladimir Pabón-Martínez
Y. Vladimir Pabón-Martínez works at Career Service at Karolinska Institutet. He uses the map when talking to students. 

"The life science-map is fantastic!"

"It is an easy, interactive, and comprehensive online tool where stakeholders of the Swedish life science ecosystem can find information about the companies in this part of Sweden. Commonly, PhD students and researchers lack information about companies or organizations where they can work. They are familiar with the companies that provide materials, and companies with logos around the university area or from scientific events, but that's a limited group of companies. The information on this map is relevant, especially for those wanting to work in the industry. I use this map to show how big, robust, and active the life science sector is here."