Du är här

Artificiell Intelligens inom hälsa - en datadriven revolution. Seminarium #3

torsdag, 31 augusti, 2017 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på Artificiell Intelligens (AI) och dess tillämpningar inom hälsoområdet? Under 2017 anordnar Stockholm Science City och STING en seminarieserie på temat för att visa vad AI kan innebära för dig och din verksamhet.

Det har skett en mycket stor utveckling inom AI-området de senaste åren. Det beror på en snabbt ökande tillgång på information i digitalt format, tekniska framsteg inom så kallad deep learning och machine learning samt plattformar som tillgängliggör tekniken. Detta skapar nya möjligheter inom allt från läkemedelsutveckling och cancerforskning till beslutsstöd och kliniska studier. I denna seminarieserie kommer du att få höra mer om detta genom inspirerande presentationer och diskussioner samt få praktiska tips för hur du kan använda AI i din verksamhet.
 
Den 31 augusti arrangeras det tredje seminariet i serien där vi kommer att titta närmare på etiska frågeställningar kring AI, datahantering och medicinskt ansvar. Hur bör vi värdera de svar som AI ger oss, hur säkerställs att patientdata hanteras på ett ansvarsfullt sätt och vem har det medicinska ansvaret för patienter i framtidens vård? 
 
Medverkande:
Joanna Rose - Författare och vetenskapsjournalist, Modern Filosofi (moderator)
Karim Jebari - Forskare, institutet för framtidsstudier
Martin Ryner - Teknikutvecklare, Vironova
Josef Murad - VD och en av grundarna, Byon8
Birgitta Janerot Sjöberg - överläkare och professor, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet  
 
Tid: 31 augusti 2017, 08:30-10.00 (frukost från 08:00)
Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45 Stockholm
 
Efter seminariet finns möjlighet att stanna kvar och mingla med alla medverkande.  
 
Anmäl dig via formuläret nedan senast den 24 augusti. Våra seminarier är kostnadsfria, men vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om 200 kr vid utebliven närvaro om du inte avanmält dig. 
 
Eventuell avanmälan görs till johan.gomezdelatorre@ssci.se alternativt genom den bokningslänk du fått via e-post vid registrering.
 
Välkommen!
 
 
Seminariet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.